ปัญหาจากการใช้งาน > ใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมไม่ได้

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก ระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานผ่านดาวเทียม TOT Satellite กันก่อนครับ ว่าเป็นอย่างไร

ระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม เป็นระบบ VOIP : Voice Over IP (ซึ่งไม่เหมือนระบบโทรศัพท์บ้านที่เราเคยใช้งานกันมาแน่นอนครับ) ระบบ VOIP เป็นการทำให้สัญญาณเสียง สามารถวิ่งอยู่ในโลกอินเทอร์เนตได้ ดังนั้น ถ้าที่บ้านคุณมีอินเทอร์เนตใช้ คุณก็สามารถใช้โทรศัพท์ได้  โดยใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ 2 แบบ ดังนี้

1.      ถ้าต้องการต่อกับอินเทอร์เนตตรงๆ ซื้อ IP Phone มาเสียบใช้งานได้เลย  ซึ่ง TOT มีให้บริการแพ๊กเกจที่ถูกแสนถูก เพียงนาทีละต่ำกว่า 1 บาท

2.      ถ้าไม่มี IP Phone ก็ต้องมีอุปกรณ์ ATA (Analog Transmission Adapter) มาต่อกับอินเทอร์เนตอีกที แล้วใช้โทรศัพท์บ้านธรรมดาๆ มาต่อกับ ATA

 

การให้บริการโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม TOT Satellite ปัจจุบันเราให้บริการผ่านอุปกรณ์แบบที่ 2 ตัวอย่างดังรูปครับ

 

 กรณี การโทรฯ ออก จากโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่กับดาวเทียม TOT Satellite ไปภายนอก ขณะที่เราหมุนโทรศัพท์เพื่อต่อออกไปภายนอก สัญญาณอนาลอกจากเครื่องโทรศัพท์ จะถูก ATA แปลงให้เป็นสัญญาณดิจิตอล วิ่งขึ้นดาวเทียมออกไปหา Voice Gateway โดยที่ตัว Voice Gateway จะเป็นตัววิเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์ว่า คุณกำลังโทรฯ ออกไปไหน

·        ถ้าโทรฯ ไปหาโทรศัพท์พื้นฐาน ที่เป็นโทรศัพท์บ้านธรรมดา ตัว Voice Gateway ก็จะส่งเข้าระบบชุมสายโทรศัพท์ ทำให้สามารถคุยกับปลายทาง ที่ใช้โทรศัพท์ระบบเดิมได้

·        ถ้าโทรฯ ไปหาโทรศัพท์ที่เป็น VOIP ด้วยกัน ตัว Voice Gateway จะส่งเข้าโลกอินเทอร์เนต ผ่าน Voice Gateway อีกหลายๆ ตัว ด้วยความเร็วสูงสุด จนถึงปลายทางครับ

 การที่ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ เช่นโทรเข้าไม่ได้ หรือโทรออกไม่ได้ ให้ทำดังนี้

ยกหูโทรศัพท์ฟัง ว่ามีสัญญาณ dial tone หรือไม่
ถ้าไม่มีสัญญาณ หรือเป็นสัญญาณสายไม่ว่าง ให้ลองปิดไฟ ATA สักครู่แล้วเปิดใหม่
รอ 2-3 นาที ดูไฟที่ ATA ว่า สถานะใช้งานได้หรือยัง จากนั้น ยกหูฟังใหม่ ว่ามีสัญญาณ dial tone หรือไม่
ถ้ายังไม่มีสัญญาณ ให้ลองปิดไฟ อุปกรณ์ทั้ง UT และ ATA สักครู่ แล้วเปิดใหม่
รอประมาณ 5 นาที ดูไฟสถานะที่ UT และ ที่ ATA ว่าใช้งานได้หรือยัง แล้วยกหูฟังสัญญาณอีกครั้ง
ถ้ายังมีอาการเหมือนเดิม โทรแจ้ง TOT Technical Support ครับ โทร 0-2575-5585 ได้เลยครับ