มุมติดตั้ง > การตั้งค่า IP Address

 การเซ็ต IP Address บนเครื่อง PC
ก่อนจะรู้วิธีการเซ็ต IP Address เราจะต้องรู้วิธีการตรวจสอบ IP Address ก่อนครับ
การตรวจสอบ IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกตัวที่ต่ออยู่บน Network จะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง ซึ่งเรียกว่า IP Address การตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา มีหมายเลข IP Address อะไร มีวิธีการตรวจสอบง่ายๆ 2-3 วิธี ให้ทำดังนี้

วิธีที่ 1

ให้มองมุมขวาล่าง ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะเห็นรูปเครื่องคอมพิวเตอร์ซ้อนกัน 2 เครื่อง ดังรูป

ให้ Double Click ที่รูป จะได้ Dialog Box ขึ้นมา ดังรูป

 

ให้คลิกที่ Tap : Support

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออยู่ เราจะเห็น IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway ดังรูป

 

วิธีที่ 2

คลิกที่ปุ่ม Start แล้วคลิก Run ดังรูป

 

จะได้ Dialog Box  ให้พิมพ์ cmd ดังรูป แล้วกดปุ่ม OK

จะได้ Dialog Box สีดำ ให้พิมพ์ว่า ipconfig

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับ Network จะได้ IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway ดังรูป

วิธีที่ 3

ให้ดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ มองหา My Network Places ดังรูป

 

 

คลิกขวา เลือกเลือก Properties ดังรูป


จะได้ดังรูป

ให้คลิกขวาเลือก Properties จะได้ดังรูป

ให้เลือก Internet Protocol (TCP/IP) แล้วคลิก Properties ถ้าเครื่องที่มีการ set IP Address ไว้ จะได้ข้อมูลดังรูป

 

แต่ถ้าเครื่องที่ไม่มีการ set IP Address ไว้ จะเป็นดังรูป


การเซ็ต IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้ดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ มองหา My Network Places ดังรูป

คลิกขวา เลือกเลือก Properties ดังรูป

 

จะได้ดังรูป

ให้คลิกขวาเลือก Properties จะได้ดังรูป

ให้เลือก Internet Protocol (TCP/IP) แล้วคลิก Properties

จากนั้น ให้ทำดังต่อไปนี้

1. คลิกเลือก Use the following IP address:

2. ใส่หมายเลข IP Address, Subnet mask: และ Default Gateway

3. คลิกเลือก Use the following DNS server addresses:

4. ใส่หมายเลข Prefered DNS server และ Alternate DNS server: (ถ้ามี)

จากนั้น คลิก OK และคลิก Close ดังรูป

เมื่อคลิก Close แล้ว ก็ถือว่าขั้นตอนการ set IP Address เสร็จสมบูรณ์
ต่อไปถ้ามีใครให้คุณเซ็ต IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือถามว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมี IP Address อะไร ก็คงสามารถทำได้และตอบได้ นะครับ